Advance Search

column
Study on the dynamic response characteristics of surrounding rock in high stress tunnel under blasting disturbance
CHANG Jucai, QI Chao, YIN Zhiqiang, SHI Wenbao, WU Bowen, WANG Tuo, GAO Xiang
2024, 52(6): 1-13. DOI: 10.12438/cst.2023-1177
Abstract FullText HTML PDF
Study on roof deformation mechanism and control technology of cross-fault roof cutting and pressure relief self-forming roadway
GUO Zhibiao, ZHAO Yuanxin, YANG Dongshan, GAO Jingwei, YIN Songyang, KUAI Xiaohui
2024, 52(6): 14-28. DOI: 10.12438/cst.2023-0751
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of rock burst induced within the fully mechanized top coal caving face with overlying knife-shape-like gob and hard thick roof
ZHONG Taoping, LI Zhenlei, YANG Wei, ZHAO Zhipeng, SONG Dazhao, LI Hongping, ZHOU Chao
2024, 52(6): 29-39. DOI: 10.12438/cst.2023–1224
Abstract FullText HTML PDF
Influence of coal seam thickness on pressure relief and energy releasemechanism of large-diameter drilling hole
ZHANG Dongxiao, WANG Xiangyu, GUO Weiyao, ZHANG Yueying, ZHAO Tongbin, WU Zhen, FANG Hengyu, ZHANG Qian
2024, 52(6): 40-50. DOI: 10.12438/cst.2023-0654
Abstract FullText HTML PDF
Mechanical properties and energy evolution mechanism of coal prone to ejection
XU Wentao, CHENG Yunhai
2024, 52(6): 51-66. DOI: 10.12438/cst.2023-0834
Abstract FullText HTML PDF
Mechanical properties and damage constitutive model of coal with different water content based on energy principle
YU Yongjiang, LIU Jiaming, YANG Yuntao, SONG Zhiyuan, ZHAO Shangqing
2024, 52(6): 67-80. DOI: 10.12438/cst.2023-1871
Abstract FullText HTML PDF
Modified true triaxial Hoek-Brown criterion considering intermediate principal stress effect
LI Yapeng, WU Xiaosuo, ZHANG Qiang, JIANG Binsong
2024, 52(6): 81-89. DOI: 10.12438/cst.2023-1988
Abstract FullText HTML PDF
Study on the mechanical properties and strain field evolution of gas-bearing coal under cyclic loading
WANG Lei, ZHONG Hao, FAN Hao, ZOU Peng, SHANG Ruihao, JIN Kang
2024, 52(6): 90-101. DOI: 10.12438/cst.2024-0328
Abstract FullText HTML PDF
Simulation test research and application of blasting and penetration improvement in the soft coal seam floor
GAO Kui, WANG Mi, QIAO Guodong, TIAN Yu, FU Shigui, WANG Youwei
2024, 52(6): 102-110. DOI: 10.12438/cst.2023-0914
Abstract FullText HTML PDF
Effect of holding time on microstructure of secondary carbonized briquette and strengthening of mechanical-seepage characteristics
GAN Qingqing, XU Jiang, PENG Shoujian, CAI Guoliang, GENG Jiabo
2024, 52(6): 111-122. DOI: 10.12438/cst.2023-0770
Abstract FullText HTML PDF
Acoustic temperature measurement of loose coals based on pseudo-random sequences and application research
GUO Jun, GAO Wenjing, CAI Guobin, LIU Yin, WANG Kaixuan
2024, 52(6): 123-131. DOI: 10.12438/cst.2023–1144
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative identification and mechanism of spontaneous coal combustion inhibition by halogen inhibitor
MENG Xiangning, LIANG Yuntao, GUO Baolong, SUN Yong, TIAN Fuchao
2024, 52(6): 132-141. DOI: 10.12438/cst.2023-1849
Abstract FullText HTML PDF
Microscopic pore characteristics of coal seam and the controlling effect of sedimentary environment on pore structure in No.8 coal seam of the Ordos Basin
ZHAO Weibo, LIU Honglin, WANG Huaichang, LIU Dexun, LI Xiaobo
2024, 52(6): 142-154. DOI: 10.12438/cst.2023-1112
Abstract FullText HTML PDF
Mathematical model for flow regime transition conditions of gas-liquid two-phase flow in natural gas reservoir fracture
YAN Jin, NI Xiaoming, GUO Shengqiang, HE Qinghong, ZHAO Yanwei, SONG Jinxing
2024, 52(6): 155-164. DOI: 10.12438/cst.2023-1054
Abstract FullText HTML PDF
Study on solid-fluid coupling similarity simulation test of water-sand inrush during mining of shallow buried thin bedrock roof
ZHANG Guibin, WANG Rongqiang, MA Junpeng, LYU Wenmao, ZHANG Wenquan, WANG Hailong
2024, 52(6): 165-175. DOI: 10.12438/cst.2023-1227
Abstract FullText HTML PDF
FDEM-CFD coupling analysis of spatiotemporal evolution of mining-induced overburden fracture-water inflow in shallow and thick coal seam under river
YANG Zebin, LI Hao, MA Liqiang, MAI Longquan
2024, 52(6): 176-184. DOI: 10.12438/cst.2023-1161
Abstract FullText HTML PDF
Research on vibration suppression of roadheader rotary table based on active excitation
XIE Miao, WANG He, LI Yuqi, LIU Zhixiang
2024, 52(6): 185-196. DOI: 10.12438/cst.2023-0668
Abstract FullText HTML PDF
Virtual debugging method of hydraulic support group following machine process based on digital twin
LI Juanli, GUO Qingjie, GAO Bo, BIAN Qiang, WANG Dongbo
2024, 52(6): 197-205. DOI: 10.12438/cst.2023-1210
Abstract FullText HTML PDF
Research on mine underground inspection robot target detection algorithm based on pyramid structure and attention mechanism coupling
WANG Maosen, BAO Jiusheng, BAO Zhouyang, YIN Yan, WANG Xiangsai, GE Shirong
2024, 52(6): 206-215. DOI: 10.12438/cst.2023-1071
Abstract FullText HTML PDF
A stereo matching algorithm for coal mine underground images based on threshold and weight under Census transform
YANG Chunyu, SONG Ziru, ZHANG Xin
2024, 52(6): 216-225. DOI: 10.12438/cst.2023-1169
Abstract FullText HTML PDF
Image recognition method of coal gangue in complex working conditions based on CES-YOLO algorithm
LI Deyong, WANG Guofa, GUO Yongcun, WANG Shuang, YANG Yuhao
2024, 52(6): 226-237. DOI: 10.12438/cst.2023-1967
Abstract FullText HTML PDF
Resource utilization status and development trend of bulk solid waste of coal-based ash/slag
WU Jinwen, DENG Xiaowei, JIAO Feishuo, LYU Bo, FANG Chaojun
2024, 52(6): 238-252. DOI: 10.12438/cst.2023-1102
Abstract FullText HTML PDF
Study on efficient mineralization method of fly ash based on three-stage division in reaction process
YU Qiuge, YIN Xiwen, FAN Zhenli, GAN Zhichao, FU Yaokun
2024, 52(6): 253-260. DOI: 10.12438/cst.2024-0151
Abstract FullText HTML PDF
Effect of moisture on anthracite crushing behavior and grinding energy consumption
LI Zhaohui, XIE Weining, LIN Shengmao, JIANG Haidi, ZHANG Fengbin, WANG Shuai, TAN Zhihai, HE Yaqun, SUN Xiaolu
2024, 52(6): 261-269. DOI: 10.12438/cst.2023-0869
Abstract FullText HTML PDF
Spatial-temporal heterogeneity of landscape ecological risk in Yushenfu Mining Area from 1995 to 2021
DU Huadong, LIU Yunlong, BI Yinli, SUN Hao, NING Benyan
2024, 52(6): 270-279. DOI: 10.12438/cst.2023-0762
Abstract FullText HTML PDF