Advance Search

Online First

Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Study on solid-fluid coupling similarity simulation test of water-sand inrush during mining of shallow buried thin bedrock roof
ZHANG Guibin, WANG Rongqiang, MA Junpeng, LYU Wenmao, ZHANG Wenquan, WANG Hailong
DOI: 10.12438/cst.2023-1227
Abstract FullText HTML PDF
Image recognition method of coal gangue in complex working conditions
LI Deyong, WANG Guofa, GUO Yongcun, WANG Shuang, YANG Yuhao
DOI: 10.12438/cst.2023-1967
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative identification and mechanism of halogen inhibitior on spontaneous combustion of coal
MENG Xiangning, LIANG Yuntao, GUO Baolong, SUN Yong, TIAN Fuchao
DOI: 10.12438/cst.2023-1849
Abstract FullText HTML PDF
Research on vibration suppression of roadheader rotary table based on active excitation
XIE Miao, WANG He, LI Yuqi, LIU Zhixiang
DOI: 10.12438/cst.2023-0668
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on CO2 mineralization of coal-based solid waste containing calcium and magnesium and its product performance
GAO Ying, TU Yanan, WANG Weidong, LI Zhen, QI Yongxin, ZHANG Jiafeng
DOI: 10.12438/cst.2023-0902
Abstract FullText HTML PDF
Study on roof deformation mechanism and control technology of cross-fault roof cutting and pressure relief self-forming roadway
GUO Zhibiao, ZHAO Yuanxin, YANG Dongshan, GAO Jingwei, YIN Songyang, KUAI Xiaohui
DOI: 10.12438/cst.2023-0751
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation on explosion venting processes and venting enhancement methods of the coal mine air shaft based on CESE method
SONG Weibin, SUN Yuning, WANG Yonglong, WANG Zhiming
DOI: 10.12438/cst.2023-0707
Abstract FullText HTML PDF
The influence of impact velocities of hammer crusher on the crushing effect and utilization efficiency of fracture energy in green sandstone
ZHAO Huanshuai, PAN Yongtai, YU Chao, QIAO Xin, CAO Xingjian, NIU Xuechao, YUE Fankai
DOI: 10.12438/cst.2024-0006
Abstract FullText HTML PDF
Research on the distribution law of downward mining stress field in close coal seam and the method of reasonable location of the roadway
LIU Hongtao, HAN Zhou, HAN Zijun, GUO Xiaofei, WEI ShengJie, LUO Zilong, HU Zhengbao
DOI: 10.12438/cst.2022–1554
Abstract FullText HTML PDF
Study on three-dimensional mesoscopic evolution characteristics and disturbance factors of coal open fractures
WANG Lei, LIU Huaqiang, CHEN Lipeng, LIU Huaiqian, LI Shaobo, ZHU Chuanqi, FAN Hao
DOI: 10.12438/cst.2023-1635
Abstract FullText HTML PDF
Accurate identification method of coal and gangue based on geometric feature constraints by DE-XRT
HE Lei, GUO Yongcun, ZHI Ya, WANG Shuang, LI Deyong, HU Kun, CHENG Gang
DOI: 10.12438/cst.2023-1276
Abstract FullText HTML PDF
Roadway anchor hole recognition and positioning method based on image and point cloud fusion
WANG Hongwei, LI jin, YAN Zhirui, GUO Junjun, ZHANG Fujing, LI Chao
DOI: 10.12438/cst.2023-1050
Abstract FullText HTML PDF
Research on soil improvement and engineering application under mixed application of environmental materials in alpine mining areas
KONG Lingjian, ZHANG Lin, REN Jie, ZENG Yang, HUANG Zhanbin
DOI: 10.12438/cst.2023-1900
Abstract FullText HTML PDF
Study on the air permeability characteristics of coal gangue dump slope gangue particles
WANG Wencai, WANG Peng, WU Zhoukang, LI Yangkang, YANG Shaochen
DOI: 10.12438/cst.2023-0831
Abstract FullText HTML PDF
Data-driven regional characteristic analysis and partition prediction of support load in deep well and ultra-long working face
GONG Shixin
DOI: 10.12438/cst.2023-0607
Abstract FullText HTML PDF
Conception of coordinated development technology system for coalbed methane and underground coal gasification in inclined coal seams
WEI Bo, YANG Shuguang, LI Xin, WANG Shuangming, SHI Qingmin, YANG Lanhe, WANG Gang, FU Xuehai, SU Hongmei, JIA Chao, HU Zhenpeng, ZHAO Chen
DOI: 10.12438/cst.2024-0265
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on reconstruction material of impervious layer in open-pit mine external dump in arid area
MA Li, WANG Xiaomin, ZHANG Qifeng, LUO Qiang, HU Yan, MA Ning, LI Mengbo
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0195
Abstract FullText HTML PDF
Failure characteristics and strength formation mechanism of cement-fly ash based cemented gangue backfill
LI Xiaolei, DU Xianjie, FENG Guorui, JU Feng, WANG Jianwei, LIU Wenhao, ZHENG Yuanxiang
DOI: 10.12438/cst.2023–0794
Abstract FullText HTML PDF
SC-XGBoost based soft measurement method for coal low heat value in power station
QIAO Shichao, WANG Yi’nan, LYU Jiayang, CHEN Heng, LIU Tao, Xu Gang, ZHAI Rongrong
DOI: 10.12438/cst.2023-0241
Abstract FullText HTML PDF
Study on a mathematical model and experiments for nonlinear seepage in complex crushed rocks with mud-rock slurry
LIU Weitao, ZHAO Jiyuan, HUO Zhichao, YANG Chunhui, HAN Mengke, WU Haifeng, LI Beibei
DOI: 10.12438/cst.2023-1152
Abstract FullText HTML PDF
Study on influence of fracture development process on compaction area of overlying strata in working face
LIU Qi, DA Yuxin, CAO Guangyong, LI Qinghai, ZHAO Jinhai, JIANG Changbao
DOI: 10.12438/cst.2023-0792
Abstract FullText HTML PDF
Evolution of microcracks and energy of granite during shear test with PFC3D
GUO Jizhe, FENG Zengchao, LI Xuecheng
DOI: 10.12438/cst.2023-0669
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive intelligent coupling control of hydraulic support and working face system for 6~10 m super high mining in thick coal seams
HAN huijun, WANG Guofa, XU Yongxiang, ZHANG Jinhu, LEI Sheng, LI Yanpeng
DOI: 10.12438/cst.2023-1692
Abstract FullText HTML PDF
Study on aggregate accumulation and growth mechanism in underground dynamic water cutting-off construction
SU Peili, YANG Shu, LIU Feng
DOI: 10.12438/cst.2023-0706
Abstract FullText HTML PDF
Research progress in the geochemistry of scandium in Chinese coals
LI Xiuli, CHEN Jian, LI Yang, QI Xiaowei, WANG Jiayi, LIU Wenzhong
DOI: 10.12438/cst.2023-0905
Abstract FullText HTML PDF
Study on deterioration of mechanical properties and statistical damage model of freeze-thaw loaded sandstone
ZHANG Erfeng, LIU Hui, KANG Yueming, YANG Jinhu
DOI: 10.12438/cst.2023-0693
Abstract FullText HTML PDF
Study on optimization of key parameters of thick hard roof cutting and retaining roadway in inclined coal seam
SHI Weiping, LI Zhaoying, LIU Changtao, LYU Yanwei, ZHANG Haoran, YANG Tao
DOI: 10.12438/cst.2023-1627
Abstract FullText HTML PDF
LMIENet enhanced object detection method for low light environment inunderground mines
TIAN Zijian, YANG Kang, WU Jiaqi, CHEN Wei
DOI: 10.12438/cst.2023-0675
Abstract FullText HTML PDF
A prediction method for coalbed methane development sweet spots based on gray relational clustering: taking Shizhuangbei Block as an example
ZHANG Yafei, ZHANG Songhang, DENG Zhiyu, WANG Ruixin, LIU Guangjing
DOI: 10.12438/cst.2023-0708
Abstract FullText HTML PDF
Study on driving roadway gas control mode of staged and cluster fracturing by roof strata-in horizontal well
WANG Bo, HOU Enke, MA Liang, SUN Siqing, DU Xinfeng, YANG Jianchao, WANG Zhengxi, SHAN Yuanwei
DOI: 10.12438/cst.2023-0736
Abstract FullText HTML PDF
Characterization of fissure distribution of overburden rock under roof cutting and entry retaining based on key strata theory
SHUANG Haiqing, XIN Yueqiang, LI Shugang, LIN Haifei, ZHOU Bin, SHANG Yingzhi, LIU Sibo
DOI: 10.12438/cst.2023-1368
Abstract FullText HTML PDF
Study on influence of natural fractures on initiaition and propagation of hydraulic fracturing coal
JIANG Changbao, YANG Yihao, LIU Huihui, GUO Jianquan, FU Yinlan, WU Jiayao
DOI: 10.12438/cst.2023-0813
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of coal seam roof water-bearing risk area via anisotropic high-resolution seismic processing
LI Huiting, CHANG Suoliang, ZHANG Sheng, LIU Bo, ZHAO Xing, YU Pan
DOI: 10.12438/cst.2023-0376
Abstract FullText HTML PDF
Precise positioning method of tunneling machine for inertial navigation and visual information fusion
MAO Qinghua, ZHOU Qing, AN Yanji, XUE Xusheng, YANG Wenjuan
DOI: 10.12438/cst.2023-1003
Abstract FullText HTML PDF
Influence of coal seam thickness on pressure relief and energy releasemechanism of large-diameter drilling hole
ZHANG Dongxiao, WANG Xiangyu, GUO Weiyao, ZHANG Yueying, ZHAO Tongbin, WU Zhen, FANG Hengyu, Zhang Qian
DOI: 10.12438/cst.2023-0654
Abstract FullText HTML PDF
Occurrence characteristics of Sr in coal from Tashan coal mine in Datong,Shanxi Province
MEN Changyu, SONG Xiaoxia, MA Hongtao, LI Wei, YAN Jiwei, GAO Wenxuan
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0022
Abstract FullText HTML PDF
Experimental research on low and strength characteristics of coal slime based cemented filling material
AN Baifu, YI Qiaomei, ZHAO Xiang, YU Weijian, WANG Dongda, WANG Jiale
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2022-1733
Abstract FullText HTML
Study on CRIP process of underground coal gasification coupled with high-power microwave heating
GE Tengze, WANG Chuangye, LIU Meng, LIU Danlu, GAO Ersi, WU Song, YUAN Shuxia, FAN Yuguang
DOI: 10.12438/cst.2023-0782
Abstract FullText HTML PDF
Effect of inherent minerals on nitrogen migration during hydropyrolysis of brown coal
Zheng Panpan, Du Yujie, Wang Yonggang, Lin Xiongchao, Wang Xinxiang, Geng Geng, Zuo Mengdi
DOI: 10.12438/cst.2023-0529
Abstract FullText HTML PDF
Effects of AMF inoculation on plant-soil ecological stoichiometry and nutrient recovery in the Shendong mine
WANG Dongdong, XIAO Li, BI Yinli, NIE Wenjie, ZHANG Ke
DOI: 10.12438/cst.2023-0273
Abstract FullText HTML
Research on carbon dioxide capture and storage technology - A case study of Shaanxi Coal Group Yulin Chemical Co., LTD
XIAO Jiang, SONG Shi-Jie, LIU Lan-lan, BAI Zhixue
DOI: 10.12438/cst.2023-0808
Abstract FullText HTML
Desorption-spontaneous combustion of gas-bearing coal under high temperature and pressure conditions: an experimental study
TIAN Fuchao, LI Zhenrong, LI Shuaikui, SU Jiahao, LIU Xianglan, Jiang Wenzhong
DOI: 10.12438/cst.2023-1046
Abstract FullText HTML PDF
Composition characteristics and genetic mechanism of ultra thick coal seams: A case study of the Middle Jurassic in the Yuqia area, northern Qaidam Basin
LIU Bingqiang, WANG Min, WANG Dongdong, CAO Yupeng, YAN Zhiming
DOI: 10.12438/cst.2023-1004
Abstract FullText HTML PDF
Geochemical characteristics and organic matter enrichment model of Wufeng-Longmaxi formations shale in northeast Sichuan China
ZHANG Zhibo, GUO Yinghai, ZHENG Weiqing, ZENG Chunlin, LI Yan, ZHAO Difei, ZHANG Jiaming
DOI: 10.12438/cst.2023–0946
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of seismic acoustic emission of loaded rock containing pre-existing cracks based on the Discrete element simulation
ZHOU Wendong, WANG Xiaoran, CHEN Li, ZHANG Jingyi, WANG Yulin, SI Leilei
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0208
Abstract FullText HTML PDF
Geochemical characteristics and paleoenvironmental significance of the Xishanyao Formation coal in the eastern Junggar Basin
XU Xiaotao, NING Shuzheng, SUN Jie, WANG Huayao, LI Baowan, ZHANG Jianqiang, DING Lian
DOI: 10.12438/cst.2023-0640
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of the effect of temperature and pressure on the desorption rate of coal bed methane
ZHAI Yingquan, SONG Dangyu, LI yunbo
DOI: 10.12438/cst.2023-0958
Abstract FullText HTML PDF
Developing of the evaluation of water inrush risk from coal seam floor
YAO Hui, YIN Huichao, YIN Shangxian, HOU Enke, BI Meng, LIAN Huiqing, XIA Xiangxue, LIANG Manyu
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0346
Abstract FullText HTML PDF
Research on performance evaluation method of major science and technology projects in coal science and technology enterprises
GENG Haijiang, LIU Xianglan, SUN Haitao
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2023-0249
Abstract FullText HTML PDF
Coal quality big data mining method and application based on SOM plus K-means two-stage clustering
HAN Donghui, TANG Yuegang
DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2021-1048
Abstract FullText HTML PDF